توضیحات

دستکش ایمنی ضد برق کلاس ۱ ( عایق الکتریسیته حداکثر تا ۱۰,۰۰۰ ولت )

این محصول از لاستیک خشک تولیدشده و دارای طول ۳۶ سانتیمتر ( ۳۶۰ میلیمتر ) می باشد . از نظر میزان مقاومت الکتریکی در دسته بندی

دستکش های عایق برق متوسط قرار میگیرد .

مقاومت الکتریکی دستکش های عایق برق کلاس ۱ تا میزان ۷۵۰۰ ولت ( ولتاژ عملیاتی ) بوده ولی حداکثر تا ۱۰,۰۰۰ ولت ( ولتاژ تست ) نیز قابلیت کارکرد دارند .

در سایزهای ۹ ، ۱۰ و ۱۱ بوسیله شرکت تولید کننده ، Secura ، تولید می شود ولی فقط سایز ۱۰ موجود می باشد .

شرکت Secrua یک شرکت لهستانی بوده و این محصول را تحت استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005 CE1437 تولید می نماید .