اوركت آتش نشاني EN469 قرمز Short Version

داراي گواهينامه بر طبق DIN EN 469:2005

گروه عملياتي Xf2, Xr2,Y2,Z2

رنگ قرمز

نوارهاي شبرنگ بر طبق : HUPF زرد ، نقره اي

سايز Short version 6638

برای اطلاع از  مزایا و سایز ها      وهمچنین     کد اور کت ها  و       کد شلوارها  لطفا  لینک مربوطه هر یک را کلیک کنید.