توضیحات

کیت رفوع شیلنگ اشباخ ESCHBACH

 

کیت رفوع شیلنگ اشباخ ESCHBACH  : قابل استفاده برای شیلنگهای روکشدار و بی روکش

 

فیلم کامل ساخت و تمام تست هایی که بعد از تولید بر روی شیلنگ ها صورت میگیرد رامیتوانید در سایت رسمی اشباخ مشاهده نمایید.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی  شیلنگ آتشنشانی اشباخ  مراجعه نمایید.