کپسول های هوای کربن کامپوزیت CTS با شیر اطمینان

با نصب شیرهای کنترل دبی خروجی VIT آلمانی بر روی این سیلندرها از وقوع فاجعه در صورت شکستگی شیر بر اثر استهلاک و یا ضربه جلوگیری شده است.لطفا به فیلمی که در دنباله مطلب آمده توجه فرمایید.

CST FLOW VALVEEN12245 type-approved products

Codex
حجم داخلی (litre)
فشار کاری (bar)
وزن (Kg)
قطر بیرونی (mm)
طول (mm)
2L 300 BAR CTS
2,0                    
300                    
0,90                    
105
366
3L 300 BAR CTS
3,0                    
300                    
1,20                    
115
425
6,8L 300 BAR CTS
6,8                    
300                    
2,90                    
158
510
6,8LPLUS 300 BAR CTS
7,2                    
300                    
3,10                    
158
530
6,8LPLUS 350 BAR CTS
7,2                    
350                    
3,40                    
158
530
9L 300 BAR CTS
9,0                    
300                    
4,00                    
180
538

Products awaiting approval to EN12245 *

توضیحات

سیلندر بدون شیر اطمینان در صورت شکستگی شیر خروجی:

کپسول های هوای کربن کامپوزیت  CTS با شیر اطمینان