کپسول های آتش نشانی

انواع کپسولهای آتشنشانی گاز کربنیک ، پودر خشک و آب در اندازه های مختلف .برندهای MB و GLORIA