پرده ی آب

توضیحات

پرده ی آب

سیستم Storz

جنس: آلومینیومی AWG آلمان