لوله خرطومی ا و گ آلمان SUCTION HOSES DIN ISO 14557 ) AWG)

توضیحات

لوله خرطومی AWG آلمان

سیستم Storz

دارای استاندارد IS DIN EN 14557

لطفا جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی  AWG  مراجعه نمایید.