دستگاه تنفسی (DIABLO ADVANCED (SCBA

گواهينامه ها:

 گواهي EC بر طبق بند 10 از آيين نامه EEC PPE/686/89

   گواهي EC بر طبق آيين نامه EC PPE/2E / 97      

سري محصولات DIABLO ADVANCED علاوه بر حفظ تمام مشخصات اصلي و ممتاز سري هاي  قبلي، با معرفي ویژگی های نو آورانه جديد ، پيشرفته تر شده است.

اين سري دستگاههاي تنفسي بر پايه نيازهاي استاندارد EN137 در دو تيپ 1 و 2 عرضه ميشود كه تيپ 1 براي استفاده عادي و تيپ 2 داراي گواهي قبولي

FLASH OVER TEST نيز ميباشد.

اين تست شامل حرارت دهي با شعله دماي 900 درجه به مدت 10 ثانيه و به دمباال آن سقوط از ارتفاع است كه ميبايست دستگاه در حين و بعد از تست بطوري به كار خود ادامه دهد كه هميشه فشار مثبتي داخل ماسك تنفسي موجود باشد و در ضمن خود بخود خاموش شود.