توضیحات

دستکش کار Titan 392 MAPA

  •  دستکش کار Titan 391 MAPA با آزادی حرکت و راحتی فوق العاده بعلت سیستمtextile support   بدون درز در سطوح کاری.
  • مقاومت بی مانند در برابر روغن و گریس.
  • عمر مفید بالا به دلیل پوشش نیتریل و سیستم textile support
  • شا خصه های برجسته :
  • مچ بافتنی