توضیحات

  • آزادی حرکت و راحتی فوق العاده بعلت سیستمtextile support   بدون درز در سطوح کاری.
  • مقاومت بی مانند در برابر روغن و گریس.
  • عمر مفید بالا به دلیل پوشش نیتریل و سیستم textile support