توضیحات

 دستکش کار ضد مواد شیمیایی MAPA StanZoil NL-52/337

 • مناسب برای کار طولانی مدت ، راحتی به خاطر آستر بافته.
 • عمر مفید بالا در کارهای سنگین به خاطر خواص مکانیکی و مقاومت بالا.
 • محافظت ساعدها.

کاربردها یدستکش کار ضد مواد شیمیایی MAPA StanZoil NL-52/337 :

 • کار با موتور و کارهای مکانیکی
 • باطری سازی و پمپسازی ، ساخت کمپرسور.
 • صنایع شیمیایی : کار با فلزات ، جابجایی مواد شیمیایی
 • صنایع دیگر : تمیز کاری صنعتی و کار با چوب
 • Cat. 3
 • Mechanical hazards EN 388
  ۳۲۲۱
 • Specific Chemical Protection EN 374
  ACJKL
 • Micro-organisms EN 374
 • Heat and fire EN 407
  X1XXXX
ماده سازنده : نپرون و لتکس طبیعی
رنگ : مشکی
آستر : الیاف بافته
سطح خارجی: صاف
طول : ۳۷.۵ cm
ضخامت : Heavy Wt.
سایز : ۸ ۹ ۱۰