توضیحات

خوش دستی همراه با مقاومت نسبی در برابر مواد شیمیایی

 

 

Cat. 3

  • Mechanical hazards EN 388
    ۲۰۱۱
  • Specific Chemical Protection EN 374
    AKL
  • Micro-organisms EN 374
  • Radio-active contamination EN 421
ماده سازنده : Neoprene و  natural latex
رنگ : مشکی
آستر داخلی Flocked(پنبه ای)
سطح خارجی: آجدار
طول : ۳۲ سانتی متر
ظخامت : ۰.۶۰ میلی متر
سایز ۹
Packaging ۱ pair/bag
۱۰ pairs/bag
۱۰۰ pairs/carton

راهنمای انتخاب دستکش های  ماپا :