توضیحات

دستکش ایمنی مخصوص کارهای نیمه سنگین MAPA_Dexilite 383: با آستر بسیار راحت  و بدون درز در سطوح کاری

مقاومت بالا در مقابل سایش

محافظت در برابر رطوبت و شتک روغن و گریس

مزایای شاخص دستکش ایمنی مخصوص کارهای نیمه سنگین MAPA_Dexilite 383:

با ترکیبس دقیق عمر طولانیتری نسبت به دستکش های ظریفکاری دارد و در عین حال راحتی دقت و آزادی عمل بهتری نسبت به دستکش های کار سنگین فراهم میسازد.

  • Cat. 2
  • Mechanical hazards EN 388
    ۳۱۱۱

کاربردها:

صناایع خودرو و مکانیکی

کار دقیق با فلزات

کار با قطعات فلزی روغنی

صنایع دیگر

کار با جوب

سمباده کاری / سندینگ

بسته بندی

تولید قطعات برقی کوچک

راهنمای انتخاب دستکش های  ماپا :