اوركت آتش نشاني( نارنجي ) EN 469 +HUPF

داراي گواهينامه بر طبق DIN EN 469:2005+ HUPF گروه عملياتي Xf2 , Xr2, Y2, Z2
رنگ : نارنجي

برای اطلاع از  مزایا و سایز ها      وهمچنین     کد اور کت ها  و       کد شلوارها  لطفا  لینک مربوطه هر یک را کلیک کنید.

توضیحات

راهنمای سفارش  سایز