دستكش آتش نشاني ‌SEIZ FIRE FIGHTER PRIMIUM-R

دستکش آتشنشانیNomexوPBI مارک SEIZ

توضیحات محصول

از معتبر ترین تولید کنندگان دستکشهای مخصوص آتش نشانی