نمایش یک نتیجه

 • Fog extinguishing system NLS

  0 out of 5

 • Suction Strainer

  0 out of 5

 • آب جمع کن آ و گ، آلمان AWG SIAMESES

  آب جمع کن آ و گ، آلمان AWG SIAMESES

  0 out of 5

 • انواع آچارهای مورد استفاده ی کوپلیtنگ ها

  0 out of 5

 • انواع نازلهای تخصصی آ و گ AWG SPECIALIZED NOZZLES

  انواع نازلهای تخصصی آ و گ AWG SPECIALIZED NOZZLES

  0 out of 5

 • اینداکتور DIN 14384 AWG IN LINE ساخت آلمان

  اینداکتور DIN 14384 AWG IN LINE

  0 out of 5

 • اینداکتور FD AWG با دوزینگ دقیق EN 16712-1

  0 out of 5

 • پرده ی آب

  0 out of 5

 • پمپ آب ضد جرقه

  0 out of 5

 • پمپ آب ضد جرقه

  0 out of 5

  EJECTOR PUMPS DIN 14422 , ADJUSTABLE WITH NON-RETURN VALVE

  این پمپ ها با وجود سادگی ساختار بسیار مناسب تخلیه زیرزمین ها چاهک آسانسورها و انتهای داکت ها هستند . همچنبن در صورت قرار داشتن مخزن آب در مکانی نا مناسب میتوان جهت جابجایی آب نیز از این پمپ استفاده کرد.

  بدنه پمپ قابل تنظیم است و میتوان آنرا طوری تنظیم کرد که ورودی و خروجی در بهترین جهت قرار گیرند. پایینترین سطح مکش 25 mm , و حد اقل فشار آب 3 BAR است.

  این پمپ مجهز به دو شیر یکطرفه جهت جلوگیری از برگشت آب است و با کوپلینگ BRITISH STANDARD COUPLING  65 mm

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به کاتالوگ محصولات AWG مراجعه کنید.


 • پمپ آب ضد جرقه Ejector pumps

  0 out of 5

  EJECTOR PUMPS DIN 14422   , ADJUSTABLE WITH NON-RETURN VALVE

  این پمپ ها با وجود سادگی ساختار بسیار مناسب تخلیه زیرزمین ها چاهک آسانسورها و انتهای داکت ها هستند . همچنبن در صورت قرار داشتن مخزن آب در مکانی نا مناسب میتوان جهت جابجایی آب نیز از این پمپ استفاده کرد.

  بدنه پمپ قابل تنظیم است و میتوان آنرا طوری تنظیم کرد که ورودی و خروجی در بهترین جهت قرار گیرند. پایینترین سطح مکش 25 mm , و حد اقل فشار آب 3 BAR است.

  این پمپ مجهز به دو شیر یکطرفه جهت جلوگیری از برگشت آب است و با کوپلینگ STORZ 65 mm

   

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به کاتالوگ محصولات AWG مراجعه کنید.

   


 • دو راهی تقسیم کننده ی آب

  0 out of 5

نمایش یک نتیجه