این شرکت در زمینه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی با واحدهای مختلف از جمله لیست زیر همکاری مستمر دارد.

 

آتش نشانی

صنایع هواپیما سازی

پترو پارس

کالای پتروشیمی

صنایع برق

پتروشیمی زاگرس

فرودگاه های کشور

شرکت آب و فاضلاب

شرکت بازرگانی پتروشیمی