لیست مشتریان

این شرکت در زمینه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی با واحدهای مختلف از جمله لیست زیر همکاری مستمر دارد.

 

05

آتش نشانی

06

صنایع هواپیما سازی

04

پترو پارس

03

کالای پتروشیمی

08

صنایع برق

01

پتروشیمی زاگرس

07

فرودگاه های کشور

09

شرکت آب و فاضلاب

02

شرکت بازرگانی پتروشیمی